Loptové hry

ZŠ s MŠ Radvanská 1, Banská BystricaPondelok 14:15, Streda 14:15 – Mgr. Martina Callová (martina.callova@cvcpohoda.sk) Deti sa všeobecne pripravujú po kondičnej aj koordinačnej stránke. V krúžku dostanú aj základy špecializovanej volejbalovej prípravy  a to konkrétne odbitia obojruč zdola a odbitia obojruč zhora…

Zobraziť viacLoptové hry

Horolezectvo

Deťom ponúkame lezenie formu pohybu a hier, ktoré zvyšujú ich silu, kondíciu, veľmi dôležitú rozvíjajúcu sa koordináciu pohybov a celkový telesný rozvoj. Učíme ich základy lezeckého pohybu, koordinačné schopnosti pri lezení. Deti si postupne osvoja lezecké techniky, naučia sa pracovať…

Zobraziť viacHorolezectvo

Strelecký krúžok

Utorok 14:45 – Mgr. Richard Vrbovský(richard.vrbovsky@cvcpohoda.sk, 0918 977 140) Strelecký krúžok sa uskutočňuje v priestoroch CVČ a v prípade priaznivého počasia je realizovaný v exteriéri. Je určený pre žiakov základných a stredných škôl. Žiaci sa naučia základy streľby zo vzduchovky na klasické…

Zobraziť viacStrelecký krúžok

Astronomický krúžok

Piatok 17:00 – Mgr. Jarmila Macaláková(0949 869 464) Každý z nás sa už aspoň raz zastavil pod jasnou nočnou oblohou a bol fascinovaný jej krásou. Tento pohľad v mnohých z nás vyvoláva nespočetné množstvo rozličných otázok: od tej, čo je vesmír,…

Zobraziť viacAstronomický krúžok

Umenie a remeslá

Na krúžku umenia a remesiel sa deti učia tradičným výtvarným postupom, sebavyjadreniu, tvorivosti a zábavnej forme vzdelávania. Krúžok sa zameriava na výtvarné postupy a procesy, ktoré pri ich tvorbe vznikajú. Cieľom krúžku je rozvíjať estetické a výtvarné cítenie detí vo veku…

Zobraziť viacUmenie a remeslá

Škola varenia

Piatok 14:00 – Mgr. Matúš Žoldák(matus.zoldak@cvcpohoda.sk) Prebieha v priestoroch CVČ. Je určená pre deti a mládež od 6 do 18 rokov. Tematicky sú zamerané na  „bežné a obľúbené“ jedlá, na recepty ako palacinky, cestoviny, rezne, halušky a pod. Podľa druhu jedla sa čas prípravy pohybuje…

Zobraziť viacŠkola varenia

Šachový krúžok

Štvrtok 16:00 – Mgr. Richard Vrbovský(richard.vrbovsky@cvcpohoda.sk, 0918 977 140) Cieľom šachového krúžku je rozvíjanie detského intelektu, logického myslenia, kombinatoriky, priestorovej orientácie a predstavivosti. Šachovnica s figúrkami je skvelým priestorom na rozvíjanie vymenovaných vlastností. Ambíciou krúžku je ukázať deťom čaro šachovej hry a následne…

Zobraziť viacŠachový krúžok

Výtvarný aletiérik

Ateliérik sa uskutočňuje v priestoroch škôl (ZŠ s MŠ J. Bakossova 5, ZŠ s MŠ Radvanská 1). Deti sa oboznámia s rôznymi výtvarnými postupmi a technikami. Témy sú prispôsobované deťom a ich záujmom. Pracuje sa s rôznym materiálom (neumeleckým, úžitkovým, prírodným). Na krúžku Ateliérik si deti precvičujú schopnosti…

Zobraziť viacVýtvarný aletiérik