Ponuka krúžkov na šk. rok 2024/2025

Prihlásiť dieťa na krúžky je možné od 17.06.2024 do 15.09.2024 priamo v Centre voľného času, Havranské 9, Banská Bystrica.

(viac informácií o krúžkoch)