Ponuka

Ponuka záujmovej činnosti na školský rok 2022/2023

Rozvrh krúžkov sa ešte môže meniť.

Ponúkame vhodné využitie voľného času pre všetky vekové kategórie:

 • Predškoláci
 • Školáci
  • Astronomický krúžok (poznávanie planét, súhvezdí a vesmíru)
   • Piatok – 17:00
   Ateliérik (nové a netradičné pracovné postupy, práca materiálom, kresba, maľba)
   • Pondelok – 13:00 (ZŠ s MŠ Jána Bakossa, Banská Bystrica)Utorok – 14:00 (ZŠ s MŠ Jána Bakossa, Banská Bystrica)
   Bowling (pravidlá a základy hry bowlingu)
   • Piatok – 15:00
   Florbal
   • Piatok – 14:00 (ZŠ s MŠ Jána Bakossa, Banská Bystrica)
   Futbal
   • Pondelok – 14:00 (ZŠ s MŠ Jána Bakossa, Banská Bystrica)Štvrtok – 13:30 (ZŠ s MŠ Radvanská 1, Banská Bystrica)
   HorolezectvoJazdectvo (základy jazdenia na poníkoch a koňoch v Ľubietovej + poplatok za kurz jazdenia)
   • Piatok – 14:30
   LEGO krúžok
   • Streda – 16:30
  • Vybíjaná
   • Piatok – 13:00 (ZŠ s MŠ Jána Bakossa, Banská Bystrica)
  • Zápasenie
   • Streda – 16:00 (Telocvičňa ŠKP, Komenského 14)
  • Úpolové športy
   • Pondelok – 13:30 (ZŠ s MŠ Radvanská 1, Banská Bystrica)
  • Judo
   • Štvrtok – 16:00 (Športová hala Dukla)
 • Stredoškoláci
  • Stolný tenis(pravidlá a základy hry)
   • Utorok – 16:00
  • Šachový krúžok(nácvik stratégie hry, rozvoj logického myslenia a taktického postupu)
   • Štvrtok – 16:00
 • Vysokoškoláci
  • Šachový krúžok(nácvik stratégie hry, rozvoj logického myslenia a taktického postupu)
   • Štvrtok – 16:00
 • Deti a rodičia
  • Mama klub
   • Utorok – 9:30
   • Streda – 9:30
   • Štvrtok – 9:30
 • Dospelí a seniori

Okrem pravidelnej činnosti organizujeme rôzne príležitostné podujatia formou jednorázových akcií alebo pravidelne sa opakujúcich ako napr.: predmetové olympiády, okresné športové súťaže, besedy na enviromentálnu tému pre žiakov základných škôl, preventívne programy pre materské škôlky a základné školy atď.

Ďalej ponúkame

Naše priestory pre tanečné a športové kluby, hudobné skupiny, cvičenia aerobiku, Zumba, Street dance, MTV Style, Hip Hop… a organizácie pracujúce s deťmi a mládežou.

Možnosť využitia našich priestorov pre organizácie, občianske združenia a firmy na školenia, firemné stretnutia so zabezpečením činnosti pre deti zamestnancov.