Ponuka

Ponuka záujmovej činnosti na školský rok 2024/2025

Rozvrh krúžkov nie je aktuálny pre šk. rok 2024/2025.

Ponúkame vhodné využitie voľného času pre všetky vekové kategórie:

Predškoláci

Školáci

 • Astronomický krúžok (poznávanie planét, súhvezdí a vesmíru)
  • Piatok – 17:00
 • Ateliérik (nové a netradičné pracovné postupy, práca materiálom, kresba, maľba)
  • Pondelok – 13:00 (ZŠ s MŠ Jána Bakossa, Banská Bystrica)
 • Atletika
  • Pondelok – 13:30 (ZŠ s MŠ Radvanská 1, Banská Bystrica)
  • Streda – 13:30 (ZŠ s MŠ Radvanská 1, Banská Bystrica)
 • Bowling (pravidlá a základy hry bowlingu)
  • Piatok – 15:00
 • Florbal
  • Piatok – 14:00 (ZŠ s MŠ Jána Bakossa, Banská Bystrica)
 • Futbal
  • Pondelok – 14:00 (ZŠ s MŠ Jána Bakossa, Banská Bystrica)
  • Štvrtok – 13:30 (ZŠ s MŠ Radvanská 1, Banská Bystrica)
 • Jazdectvo (základy jazdenia na poníkoch a koňoch v Ľubietovej + poplatok za kurz jazdenia)
  • Piatok – 14:30
 • Judo
  • Štvrtok – 16:00 (Športová hala Dukla)
 • LEGO krúžok
  • Streda – 16:30
 • Letecký modelár (stavba modelov lietadiel, vlastných modelov)
  • Streda – 15:00
 • Loptové hry
  • Pondelok – 14:15 (ZŠ s MŠ Radvanská 1, Banská Bystrica)
  • Streda – 14:15 (ZŠ s MŠ Radvanská 1, Banská Bystrica)
 • Petang
 • Stolný tenis (pravidlá a základy hry)
  • Utorok – 16:00
 • Strelecký krúžok (základy streľby zo vzduchovej pušky)
  • Utorok – 14:45
 • Šachový krúžok (nácvik stratégie hry, rozvoj logického myslenia a taktického postupu)
  • Štvrtok – 16:30
 • Škola varenia
  • Piatok – 14:00
 • Šperkovo – tvorivá dielňa
  • neotvárame tento školský rok
 • Vybíjaná
  • Piatok – 13:00 (ZŠ s MŠ Jána Bakossa, Banská Bystrica)
 • Základy bojových umení (pre deti 1. stupňa a 2. stupňa ZŠ)
  • Štvrtok 16:00
 • Zápasenie
  • Streda – 16:00 (Telocvičňa ŠKP, Komenského 14)

Stredoškoláci

Vysokoškoláci

 • Šachový krúžok (nácvik stratégie hry, rozvoj logického myslenia a taktického postupu)
  • Švrtok – 16:30

Deti a rodičia

 • Mama klub
  • Utorok – 9:30
  • Streda – 9:30
  • Štvrtok – 9:30

Okrem pravidelnej činnosti organizujeme rôzne príležitostné podujatia formou jednorázových akcií alebo pravidelne sa opakujúcich ako napr.: predmetové olympiády, okresné športové súťaže, besedy na enviromentálnu tému pre žiakov základných škôl, preventívne programy pre materské škôlky a základné školy atď.

Ďalej ponúkame

Naše priestory pre tanečné a športové kluby, hudobné skupiny, cvičenia aerobiku, Zumba, Street dance, MTV Style, Hip Hop… a organizácie pracujúce s deťmi a mládežou.

Možnosť využitia našich priestorov pre organizácie, občianske združenia a firmy na školenia, firemné stretnutia so zabezpečením činnosti pre deti zamestnancov.