Kontakt

🏫 Meno CVČ
      Centrum voľného času
📧 Email CVČ
      cvchavranske9@cvcpohoda.sk
📧 Technická podpora
      it@cvcpohoda.sk
📞 Telefón
      +421 48/413 15 90, +421 918 977 140
🌍 Adresa CVČ
      Havranské 9
      975 90 Banská Bystrica-Fončorda
ℹ IČO
      00039721
ℹ DIČ
      2020982084

CVČ Pohoda

@cvcpohoda

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom CVČ môžete nám zavolať na tel. čísla alebo napísať email.
Môžete použiť aj Messenger (ikona vľavo dole). Messenger Vám ponúka aj možnosť anonymnej otázky.