Voľba člena Rady školského zariadenia pri CVČ Havranské 9, Banská Bystrica