Gymnastický 4-boj 2019/2020

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19 je organizácia jednotlivých kôl školských športových súťaží na všetkých úrovniach je od
10. 3. 2020 až do odvolania pozastavená.

Plánované školské majstrovstvá Slovenska a ďalšie podujatia budú posunuté alebo celkom zrušené v závislosti od vývoja situácie.

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 pre oblasť športu (tu)
okresné kolo:ZŠ Ďumbierska 17, Banská Bystrica
krajské kolo:Banská Bystrica
majstrovstvá SR:Žilina
narodenie súťažiacich:kategória A: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2013
kategória B: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009
kategória C: 1. 1. 2004 – 31. 12. 2006
kategóriaokresné kolokrajské kolomajstrovstvá SR

žiaci, žiačky

24. 3. 2020

16. 4. 2020

2020