Astronomický krúžok

Piatok 17:00 – Mgr. Jarmila Macaláková
(0949 869 464)

Každý z nás sa už aspoň raz zastavil pod jasnou nočnou oblohou a bol fascinovaný jej krásou. Tento pohľad v mnohých z nás vyvoláva nespočetné množstvo rozličných otázok: od tej, čo je vesmír, až po tú, či sme vo vesmíre sami. Pre každého koho zaujímajú odpovede na uvedené otázky a zaujímajú ho tajomstvá vesmíru je organizovaný astronomický krúžok, ktorý sa realizuje v priestoroch CVČ a je vhodný pre deti od 7 rokov.