Ponuka krúžkov na šk. rok 2020/2021

Prihlasovanie je možné od 24. 08. 2020 v čase od 8:30 do 17:00.