Biologická olympiáda 2019/2020

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19 sa od 10. 3. 2020 rušia okresné, krajské a celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží.

V rámci možností budú stanovené náhradné termíny konania uvedených kôl predmetových olympiád a postupových súťaží, ktoré budú zverejnené na webových stránkach IUVENTA.

kategóriaškolské kolookresné kolokrajské koloceloštátne kolo
Cdo 10. 1. 202010. 2. 202026. 3. 202015. 4. – 17. 4. 2020
Ddo 20. 3. 202023. 4. 2020
Edo 13. 3. 20206. 4. 20206. 5. 202017. 6. – 18. 6. 2020