Slávik Slovenska 2022/2023

kategóriaškolské kolookresné kolokrajské koloceloštátne kolo
I., II., III.

Na základe týchto propozícií v prípade, že organizujete školské kolo, žiadame Vás o zaslanie výsledkov – meno víťaza každej kategórie školského kola do troch dní od konania školského kola súťaže, ktoré sa má uskutočniť do 28.04.2023,

poštou na adresu CVČ Havranské 9, 975 90 Banská Bystrica 

resp. mailom: matus.zoldak@cvcpohoda.sk

najneskôr však do 02.05.2023!!!

Zaslanie mien víťazov školského kola Vašej školy je dôležité zaslať CVČ Havranské 9, Banská Bystrica, aby sme okresné kolo mohli zorganizovať, tak ako tomu bolo aj v minulých školských rokoch na SZUŠ R. Tatára, Okružná 2, Banská Bystrica, zatiaľ s predpokladaným termínom okresného kola 18.05.2023 /bude upresnené v našej pozvánke na okresné kolo/.

O zaslanie  mien víťazov školského školského kola Vás žiadame hlavne z dôvodu, že v súčasnosti nemáme žiadne podklady ani informácie z RÚŠS Banská Bystrica k organizácii OK Slávik Slovenska /výsledkové listiny školských kôl/.

V prípade potreby kontaktujte prosím tel. číslo 0919 393 107 alebo mail: matus.zoldak@cvcpohoda.sk.

Vopred ďakujem pekne za spoluprácu, 

s pozdravom Mgr. Matúš Žoldák, CVČ Havranské 9, BB