Atletika

ZŠ s MŠ Radvanská 1, Banská Bystrica
Pondelok 13:30, Streda 13:30 – Mgr. Martina Callová
(martina.callova@cvcpohoda.sk)

Vek dieťaťa od 3 rokov do 6 rokov

Detská atletika svojou prirodzenosťou vytvára základy pre všetky športové odvetvia. Je hravá, atraktívna, príťažlivá a všestranne rozvíja pohybové schopnosti a zručnosti detí. Beh, skok, hod a chôdza sú základné lokomócie človeka a ich správne zvládnutie vytvára predpoklad na správny rozvoj každého dieťaťa.