COVID automat pre CVČ

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhodnutím číslo: 2020/21911:1-A1810 zo dňa 25. 11. 2021 s účinnosťou od 29. novembra 2021 do 9. januára 2022 mimoriadne prerušuje prevádzku centier voľného času.


Centrá voľného času zabezpečujú prevádzku podľa aktuálne platného školského semaforu zverejneného na tejto webovej stránke Školský semafor (str. 5 – 6).


Pri prezenčnej forme je potrebné doniesť vyplnené nasledovné dokumenty:

COVID automat

Monitoring Ostražitosť 1. stupeň ohrozenia 2. stupeň ohrozenia 3. stupeň ohrozenia
Prezenčne bez obmedzení podľa školského semaforu na základe predloženia písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti podľa školského semaforu na základe predloženia písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti individuálne alebo s obmedzením do 20 osôb s OTP* alebo 60 osôb plne očkovaných** iba individuálne
Dištančne skupinovo skupinovo

* – očkovaní/testovaní/po prekonaní COVID
** – Najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny.
** – Najmenej 21 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii jednodávkovej vakcíny.
** – Najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

V individuálnej forme je možnosť navštevovať tieto krúžky: Lego krúžok, Stolný tenis a Škola varenia.
V prípade záujmu nás môžete kontaktovať emailom na cvchavranske9@cvcpohoda.sk, telefonicky na +421 48/413 15 90, +421 918 977 140 alebo na našom Facebooku a Instagrame.