Strelecký krúžok

Utorok 14:45 – Mgr. Richard Vrbovský
(richard.vrbovsky@cvcpohoda.sk, 0918 977 140)

Strelecký krúžok sa uskutočňuje v priestoroch CVČ a v prípade priaznivého počasia je realizovaný v exteriéri. Je určený pre žiakov základných a stredných škôl. Žiaci sa naučia základy streľby zo vzduchovky na klasické terče, bezpečnosti pri streľbe a získajú základné odborné znalosti zo strelectva pod vedením inštruktora. Krúžok rozvíja sústredenosť a trpezlivosť.