Výtvarný aletiérik

Ateliérik sa uskutočňuje v priestoroch škôl (ZŠ s MŠ J. Bakossova 5, ZŠ s MŠ Radvanská 1). Deti sa oboznámia s rôznymi výtvarnými postupmi a technikami. Témy sú prispôsobované deťom a ich záujmom. Pracuje sa s rôznym materiálom (neumeleckým, úžitkovým, prírodným). Na krúžku Ateliérik si deti precvičujú schopnosti a zručnosti ktoré nadobudli v MŠ a ZŠ a učia sa vnímať estetické cítenie, pracujú s fantáziou. Krúžok je vhodný pre deti na prvom stupni.