Futbal

ZŠ s MŠ Jána Bakossa, Banská Bystrica
Pondelok 14:00 – Mgr. Jozef Ries
(jozef.ries@cvcpohoda.sk)

ZŠ s MŠ Radvanská 1, Banská Bystrica
Štvrtok 13:30 – Mgr. Jozef Lupták
(jozef.luptak@cvcpohoda.sk)

Cieľom krúžku je deti naučiť futbalu, ale aj sústredenosti, ochote prekonávať prekážky, brať šport ako zábavu a ochotu spolupracovať. Na krúžku sa deti naučia správne strieľať, udržať si loptu počas hry a správne prihrávať. Na krúžku si deti precvičia rozvoj koordinačných schopností (osvojenie si prácu s loptou). Súčasťou krúžku sú aj cvičenia na zvýšenie kondície, ohybnosti a pohybových reakcií detí. Deti budú hrať medzi sebou aj zápasy kde sa naučia dodržiavaniu fair-play.