Oznam – dištančná forma

V čase mimoriadneho prerušenia prevádzky Centra voľného času, Havranské 9, Banská Bystrica na základe rozhodnutia ministra školstva bude CVČ zabezpečovať dištančnú formu krúžkov, pokiaľ to dovolí ich zameranie.