TOPlist
   

TERMÍNOVNÍK, POZVÁNKY A VÝSLEDKOVÉ LISTINY PREDMETOVÝCH OLYMPIÁD A POSTUPOVÝCH SÚŤAŽÍ v školskom roku 2011/2012
Termínovník predmetových olympiád a postupových súťaží 2011/2012
PREDMETOVÉ SUŤAŽE A OLYMPIÁDY Termín Pozvánky Výsledky
obvodné kolo technickej olympiády v kategórii A a B 10.11.2011
obvodné kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry 2.12.2011
obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku 17.1.2012
obvodné kolo olympiády v nemeckom jazyku 20.1.2012
obvodné kolo matematickej olympiády Z5 a Z9 25.1.2012
obvodné kolo dejepisnej olympiády v kategórii C, D, E, F 1.2.2012
obvodné kolo geografickej olympiády 7.2 - 8.2.2012
obvodné kolo biologickej olympiády v kategórii C 9.2.2012
Európa v škole 15.2.2012
obvodné kolo fyzikálnej olympiády v kategórii E, F 15.3.2012
obvodné kolo chemickej olympiády v kategórii Dz 22.3.2012
obvodné kolo pytagoriády v kategóriách P5, P6, P7, P8

29 - 30.3.2012

obvodné kolo matematickej olympiády v kategóriách Z6, Z7, Z8 11.4.2012
obvodné kolo biologickej olympiády v kategórii E 19.4.2012
obvodné kolo súťaže Slávik Slovenska 16.5.2012
okresné kolo Detskej dopravnej súťaže "Na bicykli bezpečne 2012" 16.5.2012
obvodné kolo biologickej olympiády v kategórii D 24.5.2012

TERMÍNOVNÍK, POZVÁNKY A VÝSLEDKOVÉ LISTINY PREDMETOVÝCH OLYMPIÁD A POSTUPOVÝCH SÚŤAŽÍ v školskom roku 2012/2013
Termínovník predmetových olympiád a postupových súťaží 2012/2013
PREDMETOVÉ SUŤAŽE A OLYMPIÁDY Termín Pozvánky Výsledky
Technická olympiáda - 3. ročník v kategórii A, B 9.11.2012
Olympiáda ľudských práv - 15. ročník 11.12.2012
Olympiáda slovenského jazyka a literatúry 13.12.2012
Olympiáda v anglickom jazyku 17.1.2013
Olympiáda v nemeckom jazyku 24.1.2013
Matematická olympiáda Z5 a Z9 23.1.2013
Dejepisná olympiáda v kategóriách C D E F 5.2.2013
Biologická olympiáda v kategórii C 6.2.2013
Geografická olympiáda 7.2.2013
Európa v škole 15.2.2013
literatúra výtvarná a multimédiá
Fyzikálna olympiáda v kategóriách E a F 11.3.2013
Chemická olympiáda v kategórii Dz 15.3.2013
Pytagoriáda v kategórii P5, P6, P7, P8 19.3.2013
Rozprávkové vretienko - obvodné kolo 19.3.2013
Rozprávkové vretienko - krajské kolo 11.4.2013
Biologická olympiáda v kategórii E 16.4.2013
Matematická olympiáda v kategóriách Z6, Z7 a Z8 17.4.2013
Slávik 2013 14.5.2013
Biologická olympiáda v kategórii D 16.5.2013

TERMÍNOVNÍK, POZVÁNKY A VÝSLEDKOVÉ LISTINY PREDMETOVÝCH OLYMPIÁD A POSTUPOVÝCH SÚŤAŽÍ v školskom roku 2013/2014
Termínovník predmetových olympiád a postupových súťaží 2013/2014
NÁZOV SÚŤAŽE A KATEGÓRIA Domáce kolo Školské kolo Obvodné kolo Krajské kolo Celoštátne kolo Pozvánky Výsledky
Olympiáda ľudských práv - 2. ročník - Kategória ZŠ     21.11.2013    
Technická olympiáda - 4. ročník - Kategórie A, B   do 18.10.2013 29.11.2013 13.2.2014 6.-7.5.2014
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - Kategória C   do 25.11.2013 13.12.2013 7.2.2014 29.-30.4.2014
Olympiáda v anglickom jazyku - Kategória 1A, 1B   do 13.12.2013 15.1.2014 10.2.2014 8.-9.4.2014
Matematická olympiáda - 63. ročník - Kategória Z5, Z9 do 15.11./11.12.2013   22.1.2014 19.3.2014  
Olympiáda v nemeckom jazyku - 24. ročník -1A, 1B   do 13.12.2013 23.1.2014 13.2.2014 23.-24.3.2014
Biologická olympiáda - 48. ročník - Kategória C   do 13.1.2014 5.2.2014 13.3.2014 2.-4.4.2014
Geografická olympiáda - 42. ročník     6.-7.2.2014    
Dejepisná olympiáda - Kategória C,D,E,F   do 13.12.2013 11.2.2014 1.4.2014 2.-4.5.2014
Európa v škole – 61. ročník - kategórie 1, 2, 3   do 5.2.2014 15.2.2014   máj 2014
Fyzikálna olypmiáda - 55.ročník - kategória E, F   do 14.2.2014 14.3.2014 16.4.2014  
Pytagoriáda - 35. ročník - kategória P5, P6, P7, P8 10.12.2013 10.12.2013
11.12.2013
18.3.2014
19.3.2014
  5.-6..6.2014
Chemická olympiáda - 50. ročník - kategória D do 30.1.2014 14.2.2014 27.3.2014 24.4.2014  
Matematická olympiáda - 63.ročník - kategória Z6, Z7, Z8 do 11.12.2013/24.2.2014   9.4.2014    
Biologická olympiáda - 48. ročník - Kategória E   do 14.3.2014 15.4.2014 13.5.2014 17.-18.6.2014
Slávik Slovenska   do 17.4.2014 29.4.2014 4.6.2014 21.-22.6.2014
Biologická olympiáda - 48. ročník - Kategória D   do 16.4.2014 15.5.2014    

TERMÍNOVNÍK, POZVÁNKY A VÝSLEDKOVÉ LISTINY PREDMETOVÝCH OLYMPIÁD A POSTUPOVÝCH SÚŤAŽÍ v školskom roku 2014/2015
Termínovník predmetových olympiád a postupových súťaží 2014/2015
NÁZOV SÚŤAŽE A KATEGÓRIA Domáce kolo Školské kolo Okresné (Obvodné) kolo Krajské kolo Celoštátne kolo Pozvánky Výsledky
Olympiáda ľudských práv - 3. ročník - Kategória ZŠ     19.11.2014    

Technická olympiáda - 5. ročník   do 16.10.2014 3.12.2014 12.2.2015 5.-6.5.2015

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - 7. ročník   do 13.11.2014 10.12.2014 6.2.2015 16.-17.4.2015
Olympiáda v nemeckom jazyku - 25. ročník
Kategórie 1A, 1B
  do 16.12.2014 13.1.2015 11.2.2015 22.-23.3.2015
Olympiáda v anglickom jazyku - 25. ročník
Kategórie 1A, 1B
  do 12.12.2014 14.1.2015 10.2.2015 31.3.-1.4.2015
Matematická olympiáda - 64. ročník Kategória Z5 a Z9 do 14.11./15.12.2014   21.1.2015 18.3.2015  


Biologická olympiáda - 49. ročník Kategória C   do 16.1.2015 4.2.2015 13.3.2015 15.-17.4.2015
Geografická olympiáda - 43. ročník
Kategória E,F,G
  do 12.12.2014 5.2.2015 21.4.2015 15.-16.5.2015


Dejepisná olympiáda - 7. ročník
Kategória C, D, E, F
  do 12.12.2014 12.2.2015 30.3.2015 30.4.-2.5.2015

Európa v škole – 62. ročník
Kategórie - 1, 2, 3
  do 10.2.2015 15.2.-15.3.2015    
Pytagoriáda - 36. ročník
Kategórie - P5, P6, P7, P8
  10.-11.12.2014 16.-17.3.2015   3.-4.6.2015

Fyzikálna olympiáda - 56. ročník
Kategórie - E, F
do 13.2.2015   19.3.2015 22.4.2015  

Rozprávkové vretienko
Kategória - 1, 2 - Okresné kolo
    26.3.2015 31.3.2015   informácie
pozvánka

Chemická olympiáda - 51. ročník
Kategória D
do 29.1.2015 13.2.2015 26.3.2015 23.4.2015  
Rozprávkové vretienko
Kategória - 1, 2 - Krajské kolo
    26.3.2015 31.3.2015   informácie
pozvánka

Matematická olympiáda - 64. ročník Kategória Z6, Z7, Z8 do 15.12.2014/27.2.2015   8.4.2015 18.3.2015  

Biologická olympiáda - 49. ročník Kategória E
(botanika, zoológia, geológia)
  do 13.3.2015 9.4.2015 12.5.2015 17.-18.6.2015
Slávik Slovenska     6.5.2015 do 5.6.2014  
Biologická olympiáda - 49. ročník Kategória D   do 17.4.2015 14.5.2015    

TERMÍNOVNÍK, POZVÁNKY A VÝSLEDKOVÉ LISTINY PREDMETOVÝCH OLYMPIÁD A POSTUPOVÝCH SÚŤAŽÍ v školskom roku 2015/2016
Termínovník predmetových olympiád a postupových súťaží 2015/2016
NÁZOV SÚŤAŽE A KATEGÓRIA Domáce kolo Školské kolo Okresné (Obvodné) kolo Krajské kolo Celoštátne kolo Pozvánky Výsledky
Olympiáda ľudských práv - 4. ročník - Kategória ZŠ   4.11.2015 13.11.2015    

Technická olympiáda - 6. ročník   do 12.11.2015 2.12.2015 3.2.2016 4.-5.5.2016

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - 8. ročník   do 13.11.2015 10.12.2015 26.1.2016 14.-15.4.2016
Olympiáda v nemeckom jazyku - 26. ročník
Kategórie 1A, 1B
  do 11.12.2015 12.1.2016 11.2.2016 20.-21.3.2016
Olympiáda v anglickom jazyku - 26. ročník
Kategórie 1A, 1B
  do 11.12.2015 13.1.2016 10.2.2016 22.3.-23.3.2016
Matematická olympiáda - 65. ročník Kategória Z5 a Z9 do 16.11./14.12.2015   19.1.2016 22.3.2016  


Biologická olympiáda - 50. ročník Kategória C   do 15.1.2016 3.2.2016 17.3.2016 20.-22.4.2016
Geografická olympiáda - 44. ročník
Kategória E,F,G
  do 11.12.2015 4.2.2016 20.4.2016 13.-14.5.2016


Dejepisná olympiáda - 8. ročník
Kategória C, D, E, F
  do 11.12.2015 9.2.2016 31.3.2016 5.-7.5.2015

Pytagoriáda - 37. ročník
Kategórie - P3, P4, P5, P6, P7, P8
  8.-9.12.2015 8.-9.3.2016   8.-9.6.2016

Chemická olympiáda - 52. ročník
Kategória D
do 29.1.2016 12.2.2016 10.3.2016 21.4.2016  

Európa v škole – 63. ročník
Kategórie - 1, 2, 3
  do 10.2.2016 15.2.-15.3.2016    
Fyzikálna olympiáda - 57. ročník
Kategórie - E, F
do 12.2.2016   16.3.2016 13.4.2016  

Matematická olympiáda - 65. ročník Kategória Z6, Z7, Z8 do 14.12.2015/29.2.2016   5.4.2016 22.3.2016  

Biologická olympiáda - 50. ročník Kategória E
(botanika, zoológia, geológia)
  do 11.3.2016 12.4.2016 12.5.2016 14.-15.6.2016
Biologická olympiáda - 50. ročník Kategória D   do 15.4.2016 10.5.2016    
Slávik Slovenska     10.5.2016    

TERMÍNOVNÍK, POZVÁNKY A VÝSLEDKOVÉ LISTINY PREDMETOVÝCH OLYMPIÁD A POSTUPOVÝCH SÚŤAŽÍ v školskom roku 2016/2017
TERMÍNOVNÍK PREDMETOVÝCH OLYMPIÁD A POSTUPOVÝCH SÚŤAŽÍ 2016/2017
NÁZOV SÚŤAŽE A KATEGÓRIA Domáce kolo Školské kolo Okresné kolo Krajské kolo Celoštátne kolo Pozvánky Výsledky
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry -
9. ročník
  do 27.10.2016 15.11.2016 1.2.2017 22.-23.3.2017
Technická olympiáda - 7. ročník   11.11.2016 1.12.2016 2.2.2017 3.-4.5.2017
Olympiáda ľudských práv - 5. ročník
- Kategória ZŠ
    9.12.2016    
Olympiáda v anglickom jazyku - 27. ročník
Kategórie 1A, 1B
  do 25.11.2016 17.1.2017 15.2.2017 28.3.-29.3.2017
Olympiáda v nemeckom jazyku - 27. ročník
Kategórie 1A, 1B
  do 25.11.2016 19.1.2017 16.2.2017 19.-20.3.2016
Matematická olympiáda - 66. ročník Kategória Z5 a Z9 do 14.11./12.12.2016   24.1.2017 14.3.2017  
Geografická olympiáda - 45. ročník
Kategória E,F,G
  do 9.12.2016 7.2.2017 26.4.2017 19.-20.5.2017
Dejepisná olympiáda - 9. ročník
Kategória C, D, E, F
  do 16.12.2016 14.2.2017 27.3.2017 3.-5.5.2017
Biologická olympiáda - 51. ročník Kategória C   do 13.1.2017 16.2.2017 30.3.2017 28.-30.4.2017
Pytagoriáda - 38. ročník
Kategórie - P3, P4, P5, P6, P7, P8
  7.-8.12.2016 14.-15.3.2017   7.-8.6.2017
Fyzikálna olympiáda - 58. ročník
Kategórie - E, F
do 15.2.2017   16.3.2017 12.4.2017  
Chemická olympiáda - 53. ročník
Kategória D
do 30.1.2017 10.2.2017 23.3.2017 27.4.2017  
Biologická olympiáda - 51. ročník Kategória E
(botanika, zoológia, geológia)
  do 17.2.2017 29.3.2017 3.5.2017 14.-15.6.2017
Matematická olympiáda - 65. ročník Kategória Z6, Z7, Z8 do 12.12.2016/27.2.2017   4.4.2017    
Astronomická sútaž "Čo vieš o hviezdach"   do 24.3.2017 10.4.2017    

Návratka
okresné kolo krajské
kolo
Biologická olympiáda - 51. ročník Kategória D   do 24.3.2017 25.4.2017    
Slávik Slovenska     4.5.2016    

TERMÍNOVNÍK, POZVÁNKY A VÝSLEDKOVÉ LISTINY PREDMETOVÝCH OLYMPIÁD A POSTUPOVÝCH SÚŤAŽÍ v školskom roku 2017/2018
-->
TERMÍNOVNÍK PREDMETOVÝCH OLYMPIÁD A POSTUPOVÝCH SÚŤAŽÍ 2017/2018
NÁZOV SÚŤAŽE A KATEGÓRIA Domáce kolo Školské kolo Okresné kolo Krajské kolo Celoštátne kolo Pozvánky Výsledky
Olympiáda ľudských práv - 6. ročník
- Kategória ZŠ
  do 7.11.2017 21.11.2017    
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry -
10. ročník
  do 27.10.2017 29.11.2017 7.2.2018 5.-6.4.2018
Technická olympiáda - 8. ročník   10.11.2017 30.11.2017 1.2.2018 2.-3.5.2018
Olympiáda v anglickom jazyku - 28. ročník   do 24.11.2017 16.1.2018 14.2.2018 26.-27.3.2018
Pozvánka na vyhodnotenie
Olympiáda v nemeckom jazyku - 28. ročník   do 24.11.2017 18.1.2018 13.2.2018 25.3-26.3.2018
Pozvánka na vyhodnotenie
Olympiáda v nemeckom jazyku pre stredné školy - 28. ročník     18.1.2018 13.2.2018 25.3-26.3.2018
Pozvánka na vyhodnotenie
Matematická olympiáda Z5 a Z9 - 67. ročník do 15.11./11.12.2017   24.1.2018 Z9-27.3.2018  
Pozvánka Na Vyhodnotenie
Geografická olympiáda - 46. ročník
Kategória E,F,G
  do 8.12.2017 6.2.2018 Kategória E,F
12.4.2018
Kategória E
18.-19.5.2018

Pozvánka na vyhodnotenie
Biologická olympiáda - 52. ročník Kategória C   do 10.1.2018 8.2.2018 13.3.2018 18.-20.4.2018
Pozvánka na vyhodnotenie
Dejepisná olympiáda - 10. ročník
Kategória C, D, E, F
  do 15.12.2017 15.2.2018 Kategória C,D,E
22.3.2018
Kategória C,D
2.-4.5.2018

Pozvánka na vyhodnotenie
Pytagoriáda - 39. ročník
Kategórie P3, P4, P5, P6, P7, P8
  Kategórie
P3, P4, P5 - 13.12.2017

Kategórie
P6, P7, P8 - 14.12.2017
Kategórie
P3, P4, P5 - 13.3.2018

Kategórie
P6, P7, P8 - 14.3.2018

 
Kategórie
P6, P7, P8
6.-7.6.2018

Pozvánka na vyhodnotenie
Fyzikálna olympiáda - 59. ročník
Kategória E, F
do 16.2.2018   16.3.2018
Kategória E
18.4.2018
 
Pozvánka na vyhodnotenie
Chemická olympiáda - 54. ročník
Kategória D
do 30.1.2018 9.2.2018 23.3.2018 26.4.2018  
Pozvánka na vyhodnotenie
Biologická olympiáda - 52. ročník Kategória E   do 9.3.2018 11.4.2018 9.5.2018 13.-14.6.2018
 
Astronomická sútaž "Čo vieš o hviezdach"     13.4.2018      
Matematická olympiáda - 67. ročník Kategórie Z6, Z7, Z8 I.časť:
do 11.12.2017
II. časť:
do 28.2.2018
  17.4.2018    
Biologická olympiáda - 52. ročník Kategória D   do 23.3.2018 25.4.2018    
 
Slávik Slovenska     9.5.2018    
Fyzikálna olympiáda 9.5.2018 11.5.2018 9.5.2018    

TERMÍNOVNÍK, POZVÁNKY A VÝSLEDKOVÉ LISTINY PREDMETOVÝCH OLYMPIÁD A POSTUPOVÝCH SÚŤAŽÍ v školskom roku 2018/2019
TERMÍNOVNÍK PREDMETOVÝCH OLYMPIÁD A POSTUPOVÝCH SÚŤAŽÍ 2018/2019
NÁZOV SÚŤAŽE A KATEGÓRIA Domáce kolo Školské kolo Okresné kolo Krajské kolo Celoštátne kolo Informácie Pozvánky Výsledky
Olympiáda ľudských práv do 7.11.2018 21.11.2018
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry do 6.11.2018 28.11.2018 12.2.2019 11. - 12.4.2019
Technická olympiáda 9.11.2018 29.11.2018 5.2.2019 kategória A:
2. - 3.5.2019
Olympiáda v anglickom jazyku do 23.11.2018 16.1.2019 13.2.2019 26. - 27.3.2019
Olympiáda v nemeckom jazyku do 23.11.2018 17.1.2019 14.2.2019 17. - 18.3.2019
Matematická olympiáda
kategória Z5, Z9
do 10.12.2018 30.1.2019 kategória Z9:
19.3.2019

pozvánka na vyhodnotenie

Geografická olympiáda
kategória E, F, G
do 7.12.2018 7.2.2019 kategórie E, F:
11.4.2019
kategória E:
17. - 18.5.2019

pozvánka na vyhodnotenie

Biologická olympiáda
kategória C
do 11.1.2019 12.2.2019 20.3.2019 24. - 26.4.2019
Dejepisná olympiáda do 14.12.2018 14.2.2019 kat. C, D, E:
21.3.2019
kat. C, D:
2. - 4.5.2019

pozvánka na vyhodnotenie

Fyzikálna olympiáda
kategória E, F
do 15.2.2019 13.3.2019 kategória E:
10.4.2019

pozvánka na vyhodnotenie

Chemická olympiáda do 30.1.2019 8.2.2019 22.3.2019 26.4.2019
pozvánka na vyhodnotenie

Pytagoriáda kat. P3 - P5:
12.12.2018
kat. P6 - P8:
13.12.2018
kat. P3 - P5:
26.3.2019
kat. P6 - P8:
27.3.2019
kat. P6 - P8:
5. - 6.6.2019

pozvánka na vyhodnotenie

Matematická olympiáda
kategória Z6, Z7, Z8
do 28.02.2019 9.4.2019
pozvánka na vyhodnotenie
Biologická olympiáda
kategória E
do 8.3.2019 16.4.2019 7.5.2019 12. - 13.6.2019
Biologická olympiáda
kategória D
do 22.3.2019 25.4.2019
Slávik Slovenska 16.5.2019
Fyzikálna olympiáda
kategória G
do 26.4.2019 20. - 24.5.2019 Informácia č. 1 Informácia č. 2

TERMÍNOVNÍK, POZVÁNKY A VÝSLEDKOVÉ LISTINY PREDMETOVÝCH OLYMPIÁD A POSTUPOVÝCH SÚŤAŽÍ v školskom roku 2019/2020
TERMÍNOVNÍK PREDMETOVÝCH OLYMPIÁD A POSTUPOVÝCH SÚŤAŽÍ 2019/2020 - IUVENTA
TERMÍNOVNÍK PREDMETOVÝCH OLYMPIÁD A POSTUPOVÝCH SÚŤAŽÍ 2019/2020 - CVČ, Havranské 9, Banská Bystrica
NÁZOV SÚŤAŽE A KATEGÓRIA Domáce kolo Školské kolo Okresné kolo Krajské kolo Celoštátne kolo Informácie Pozvánky Výsledky
Olympiáda ľudských práv do 5.11.2019 12.11.2019
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry do 8.11.2019 27.11.2019 13.2.2020 20. - 21.4.2020
Technická olympiáda 8.10.2019 28.11.2019 5.2.2020 kategoria A:
5. - 6.5.2020
Olympiáda v anglickom jazyku do 22.11.2019 15.1.2020 12.2.2020 24. - 25.3.2020
pozvánka na vyhodnotenie
Olympiáda v nemeckom jazyku do 29.11.2019 16.1.2020 11.2.2020 22. - 23.3.2020
pozvánka na vyhodnotenie
Matematická olympiáda
kategórie Z5, Z9
do 11.12.2019 29.1.2020 kategória Z9:
17.3.2020
Geografická olympiáda
kategórie E, F, G
do 6.12.2019 6.2.2020 kategória E, F:
17.4.2020
kategória E:
22. - 23.5.2020
Biologická olympiáda
kategória C:
do 10.1.2020 10.2.2020 26.3.2020 15. - 17.4.2020
Fyzikálna olympiáda
kategórie E, F
do 14.2.2020 18.3.2020 kategória E:
22.4.2020
Pytagoriáda
kategórie P3, P4, P5, P6, P7, P8
kat. P3, P4, P5:
10.12.2019
kat. P6, P7, P8:
11.12.2019
kat. P3, P4, P5:
24.3.2020
kat. P6, P7, P8:
25.3.2020
kat. P6, P7, P8:
3. - 4.6.2020
Biologická olympiáda
kat. E (botanika, zoológia, geológia):
do 13.3.2020 6.4.2020 6.5.2020 17. - 18.6.2020
Matematická olympiáda
kategórie Z6, Z7, Z8
do 28.2.2020 7.4.2020
Biologická olympiáda
kategória D:
do 20.3.2020 23.4.2020
Fyzikálna olympiáda
kategória G
do 30.4.2020 18. - 22.5.2020