Športovo spoločenský deň 2020 – Zrušené

Centrum voľného času, Havranské 9, Banská Bystrica a Občianska rada na Pršianskej terase spolu s poslancami MsZ pozýva všetkých obyvateľov malých aj veľkých na Športovo spoločenský deň, ktorý sa bude konať v areály multifunkčného ihriska za bytovým domom na Medenej ulici.

Zrušené kvôli opatreniam vlády v súvislosti s ochorením COVID-19.