Detský jarmok 2020

Centrum voľného času, Havranské 9, Banská Bystrica pozýva všetky deti a rodičov do svojho areálu na Detský Jarmok 2020 dňa 31. 8. 2020 od 10:00 do 14:00 pri príležitosti otvorenia školského roka 2020/2021. BONUS pre deti, ktoré sa zapíšu do našich krúžkov.