Pytagoriáda 2019/2020

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19 sa od 10. 3. 2020 rušia okresné, krajské a celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží.

V rámci možností budú stanovené náhradné termíny konania uvedených kôl predmetových olympiád a postupových súťaží, ktoré budú zverejnené na webových stránkach IUVENTA.

kategóriaškolské kolookresné kolokrajské koloceloštátne kolo
P3, P4, P510. 12. 201924. 3. 2020
P6, P7, P811. 12. 201925. 3. 20203. 6. – 4. 6. 2020