Chemická olympiáda 2019/2020

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19 sa od 10. 3. 2020 rušia okresné, krajské a celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží.

V rámci možností budú stanovené náhradné termíny konania uvedených kôl predmetových olympiád a postupových súťaží, ktoré budú zverejnené na webových stránkach IUVENTA.

kategóriadomáce kološkolské kolookresné kolokrajské kolo
Ddo 30. 1. 20207. 2. 202020. 3. 2020
7. 5. 2020
(dištančná forma)
23. 4. 2020