Informačný list – OKRESNÉ KOLÁ ŠKOLSKÝCH ŠPORTOVÝCH SÚŤAŽÍ PRE ZŠ a OG ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

Centrum voľného času, Havranské 9, Banská Bystrica vás týmto informuje, že v školskom roku 2023/2024 budeme organizovať len niektoré okresné kolá školských športových súťaží. A to konkrétne Stolný tenis dievčat, Stolný tenis, Super florbal pohár dievčat, Super florbal pohár chlapcov, a Vybíjaná dievčat.