Fyzikálna olympiáda 2019/2020

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19 sa od 10. 3. 2020 rušia okresné, krajské a celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží.

V rámci možností budú stanovené náhradné termíny konania uvedených kôl predmetových olympiád a postupových súťaží, ktoré budú zverejnené na webových stránkach IUVENTA.

kategóriadomáce kolookresné kolokrajské koloceloštátne kolo
Edo 14. 2. 202018. 3. 202022. 4. 2020
Fdo 14. 2. 202018. 3. 2020
Gdo 30. 4. 202018. 5. – 22. 5. 2020