Školské športové súťaže v šk. roku 2022/2023

Centrum voľného času, Havranské 9, Banská Bystrica si Vás týmto dovoľuje osloviť ako každoročný organizátor školských športových súťaží v okrese Banská Bystrica s požiadavkou zistenia záujmu Vašej ZŠ a OG o školské športové súťaže, ktoré plánujeme organizovať od januára 2023 v prípade, ak bude uzatvorená zmluva medzi CVČ a Regionálnym úradom školskej správy v Banskej Bystrici na poverenie CVČ organizáciou týchto súťaží.

Na základe našej evidencie máme údaje o prihlasovaní škôl len z portálu školský šport zo začiatku školského roka 2022/2023, odvtedy sa však mohol záujem Vašej školy o účasť na niektorých súťažiach zmeniť, alebo ste sa prihlásili na súťaže /športy/ ktorých sa už možno ani neplánujete zúčastniť, prípadne ste sa na portály ani neregistrovali.

Preto prihlásenie na portály školský šport z pohľadu CVČ, ako organizátora školských športových súťaží v okrese Banská Bystrica považujeme len za orientačné. Je mimoriadne dôležité sa prihlásiť aj cez našu návratku CVČ, ktorá tvorí prílohu tohto listu a na základe ktorej sa bude od januára 2023 tvoriť kalendár okresných kôl školských športových súťaží ZŠ a OG na školský rok 2022/2023.

Prosíme aby ste sa prihlásili v návratke iba na súťaže, ktorých sa Vaša škola naozaj plánuje zúčastniť

Vyplnenú prílohu prosím pošlite naskenovanú spätne mailom najneskôr do 21.12.2022 (jzfluptak@gmail.com).

Prípadné bližšie informácie Vám poskytne Mgr. Jozef Lupták na tel. č: 0908 071 784 (jzfluptak@gmail.com)