Vybíjaná 2019/2020

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19 je organizácia jednotlivých kôl školských športových súťaží na všetkých úrovniach je od
10. 3. 2020 až do odvolania pozastavená.

Plánované školské majstrovstvá Slovenska a ďalšie podujatia budú posunuté alebo celkom zrušené v závislosti od vývoja situácie.

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 pre oblasť športu (tu)
okresné kolo:ZŠ Pieninská 27, Banská Bystrica (10. 3. 2020)
ZŠ Sitnianska 32, Banská Bystrica (11. 3., 17. 3. 2020)
ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica (12. 3., 18. 3. 2020)
krajské kolo:Poltár
majstrovstvá SR:Kalokagatia 2020 – Trnava
narodenie súťažiacich:1. 1. 2007 – 31. 12. 2012
kategóriaokresné kolokrajské kolomajstrovstvá SR

žiačky

10. 3. – 12. 3., 17. 3. 2020
Finále: 18. 3. 2020

26. 5. 2020

24. 6. – 25. 6. 2020