Volejbal 2019/2020

okresné kolo:športová hala – ZŠ SC Slovenská Ľupča (žiaci),
športová hala – ZŠ s MŠ Brusno (žiačky)
krajské kolo:Krupina (žiaci), Slovenská Ľupča (žiačky)
majstrovstvá SR:Kalokagatia 2020 – Trnava
narodenie súťažiacich:1. 1. 2004 – 31. 12. 2012
kategóriaokresné kolokrajské kolomajstrovstvá SR

žiaci

21. 1. 2020

29. 4. 2020

24. 6. – 25. 6. 2020

žiačky

14. 1. 2020

30. 4. 2020

24. 6. – 25. 6. 2020