Na bicykli bezpečne 2020

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19 je organizácia jednotlivých kôl školských športových súťaží na všetkých úrovniach je od
10. 3. 2020 až do odvolania pozastavená.

Plánované školské majstrovstvá Slovenska a ďalšie podujatia budú posunuté alebo celkom zrušené v závislosti od vývoja situácie.

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 pre oblasť športu (tu)
okresné kolo:CVČ Havranské 9, Banská Bystrica
krajské kolo:Banská Bystrica
majstrovstvá SR:Turčianske Teplice
narodenie súťažiacich:1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
kategóriaokresné kolokrajské kolomajstrovstvá SR

žiaci, žiačky

do 15. 5. 2020

do 29. 5. 2020

18. 6. – 19. 6. 2020