Malý futbal mladších 2019/2020

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19 je organizácia jednotlivých kôl školských športových súťaží na všetkých úrovniach je od
10. 3. 2020 až do odvolania pozastavená.

Plánované školské majstrovstvá Slovenska a ďalšie podujatia budú posunuté alebo celkom zrušené v závislosti od vývoja situácie.

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 pre oblasť športu (tu)
okresné kolo:ZŠ Ďumbierska 17, Banská Bystrica (žiaci),
ZŠ s MŠ Radvanská 1, Banská Bystrica (žiačky)
krajské kolo:Tami aréna – Banská Bystrica
majstrovstvá SR:Poprad
narodenie súťažiacich:1. 1. 2007 – 31. 12. 2012
kategóriaokresné kolokrajské kolomajstrovstvá SR

žiaci

20. 4. – 24. 4. 2020

21. 5. 2020

1. 6. – 2. 6. 2020

žiačky

28. 4. – 30. 4. 2020

19. 5. 2020

1. 6. – 2. 6. 2020