Pozastavenie športových súťaží do 31.12.2021

Na základe emailu MŠVVaŠ SR z 18.10.2021, podľa ktorého ministerstvo delegovalo kompetencie v otázke pokračovania resp. pozastavenia športových súťaží do 31.12.2021 na jednotlivé kraje, na základe vyjadrenia jednotlivých CVČ v okresoch a  po rozhodnutí vedúceho odboru školstva OÚ Banská Bystrica Ing. Mgr. Martina Majera oznamujeme, že v Banskobystrickom  kraji sa účinnosťou od 25.10.2021 pozastavujú športové súťaže do 31.12.2021.

S pozdravom

Ing. Mária Kolárska

vedúca OOMČ | odbor školstva | Okresný úrad Banská Bystrica

Z uvedeného dôvodu nebude Centrum voľného času, Havranské 9, Banská Bystrica do 31.12.2021 organizovať okresné kolá školských športových súťaží.