Basketbal 2019/2020

okresné kolo:KGŠM Hurbanova 9, Banská Bystrica
krajské kolo:Zvolen
majstrovstvá SR:Kalokagatia 2020 – Trnava
narodenie súťažiacich:1. 1. 2004 – 31. 12. 2012
kategóriaokresné kolokrajské kolomajstrovstvá SR

žiaci

12. 11. – 13. 11. 2019

13. 3. 2020

24. 6. – 25. 6. 2020

žiačky

19. 11. 2019

12. 3. 2020

24. 6. – 25. 6. 2020