Sebaobrana pre najmenších

Pondelok 17:30 – Mgr. Jozef Ries
(jozef.ries@cvcpohoda.sk)

Štvrtok 17:00 – Mgr. Jozef Lupták
(jozef.luptak@cvcpohoda.sk)

Cieľom krúžku je zlepšiť u detí vytrvalostné, silové kondičné a koordinačné schopnosti. Ovládať základné lokomočné pohyby, poznať viaceré techniky úderov, kopov z rôznych bojových umení, hlavne boxu, thajského boxu a nácvik správnej techniky pádov, hodov a práci na zemi (Judo, JiuJitsu, wrestling…). Spoznať svoje telo, a vedieť ho ovládať v priestore. Rozvoj pohybu, pozornosti, reakčných časov, zvýšenie sebavedomia. Naučiť sa základy sebaobrany. Vedieť základy o bojových umeniach, získať nové zručnosti, rozvíjať pohybové schopnosti, zvýšiť pohybovú výkonnosť.