Vrabček

Pondelok 17:00 – Mgr. Michaela Potančoková
(michaela.potancokova@cvcpohoda.sk, 0911 124 394)

Krúžok Vrabček je orientovaný na slovenské tradície, piesne a ľudové tance. Realizuje sa pravidelne každý pondelok v čase od 17.00 do 18.00. Tanečné aktivity sú okrem iného zamerané na správne držanie tela, uvedomenie si pohybu a orientáciu v priestore prostredníctvom rytmických cvičení, základných tanečných krokov.

Hudobno-pohybová príprava v útlom veku dokáže ovplyvniť vývoj dieťaťa, najmä jeho pohybové schopnosti, sebavedomie, estetické cítenie, samostatnosť, tvorivosť.

Ľudové umenie prispieva k rozvoju týchto vlastností, pričom sa deti zároveň naučia chápať krásu našich slovenských tradícií.