Atletika 2019/2020

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19 bola organizácia jednotlivých kôl školských športových súťaží na všetkých úrovniach od
10. 3. 2020 až do odvolania pozastavená.

Plánované školské majstrovstvá Slovenska a ďalšie podujatia boli posunuté alebo celkom zrušené v závislosti od vývoja situácie.

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 pre oblasť športu (tu)
okresné kolo:Stredná športová škola, Banská Bystrica
krajské kolo:Banská Bystrica
majstrovstvá SR:Kalokagatia 2020 – Trnava
narodenie súťažiacich:1. 1. 2004 – 31. 12. 2012
kategóriaokresné kolokrajské kolomajstrovstvá SR

žiaci, žiačky

12. 5. 2020

2. 6. 2020

24. 6. – 25. 6. 2020