Volejbal

ZŠ s MŠ Radvanská 1, Banská Bystrica
Pondelok 14:15, Streda 14:15 – Mgr. Mária Štrbová
(maria.strbova@cvcpohoda.sk)

Deti sa všeobecne pripravujú po kondičnej aj koordinačnej stránke. V krúžku dostanú aj základy špecializovanej volejbalovej prípravy  a to konkrétne odbitia obojruč zdola a odbitia obojruč zhora a základný nácvik podania. Takisto sa naučia aj pravidlá prehadzovanej (prípravná hra na volejbal).