Umenie a remeslá

Na krúžku umenia a remesiel sa deti učia tradičným výtvarným postupom, sebavyjadreniu, tvorivosti a zábavnej forme vzdelávania. Krúžok sa zameriava na výtvarné postupy a procesy, ktoré pri ich tvorbe vznikajú. Cieľom krúžku je rozvíjať estetické a výtvarné cítenie detí vo veku 10 – 15 rokov.