Šachový krúžok

Štvrtok 16:00 – Mgr. Richard Vrbovský
(richard.vrbovsky@cvcpohoda.sk, 0918 977 140)

Cieľom šachového krúžku je rozvíjanie detského intelektu, logického myslenia, kombinatoriky, priestorovej orientácie a predstavivosti. Šachovnica s figúrkami je skvelým priestorom na rozvíjanie vymenovaných vlastností.

Ambíciou krúžku je ukázať deťom čaro šachovej hry a následne ich pripraviť na prechod do krúžku mierne pokročilých. Ak získajú vzťah k šachu a bude ich táto hra baviť, sami sa budú dožadovať nových vedomostí. Základ je však hra, hra a hra.