Florbal

ZŠ s MŠ Jána Bakossa, Banská Bystrica
Piatok 14:00 – Mgr. Jozef Ries
(jozef.ries@cvcpohoda.sk)

Je ideálna všestranná športová aktivita pre chlapcov aj dievčatá, pri ktorej kladieme dôraz na športovanie pre zdravie, priateľský a správne súťaživý kolektív. Rozvoj všeobecných pohybových schopností – najmä rýchlosť, koordinácia, vytrvalosť a sila. Na krúžku sa naučia : základný postoj a útočné činnosti jednotlivca ako napr. dribling na mieste, vedenie loptičky v pohybe, zvyšovanie „citu pre loptu“, prihrávky a spracovanie prihrávky, streľbu na bránu. Ale aj obranné činnosti : odoberanie loptičky, obsadzovanie hráčov s loptičkou, obsadzovanie hráča bez lopty. Cieľom krúžku florbal je, aby si bol hráč schopný po jeho navštevovaní zahrať túto hru podľa najzákladnejších pravidiel. Dôraz nie je kladený až toľko na výsledok hry, ako skôr na zážitky, dobrý pocit z hry a dobrú atmosféru vrátane začlenenia všetkých členov skupiny do kolektívu.