„Zdravienkine dobrodružstvá“

Zdravienkine dobrodružstvá je projekt pre MŠ mesta Banská Bystrica. Tento projekt zahŕňa rôzne okruhy a témy napr. ekológiu, zdravie, dopravu atď… Deti sa oboznamujú s témami hravou formou. Súčasťou projektu sú rôzne pomôcky kde môžu deti využiť všetky svoje zmysly a pohyb. Celým projektom ich sprevádzajú rôzne postavy ako napr. princezná Zdravienka.