Ateliérik

Pre predškolákov:

Pondelok 16:00 – Mgr. Mária Štrbová
(maria.strbova@cvcpohoda.sk)

Pre školákov:

ZŠ s MŠ Jána Bakossa, Banská Bystrica
Pondelok 13:00, Utorok 14:00 – Bc. Dominika Vaninová
(dominika.vaninova@cvcpohoda.sk, 0940 645 008)

Ateliérik sa uskutočňuje v priestoroch CVČ.  Deti sa oboznámia s rôznymi výtvarnými postupmi a technikami. Témy sú prispôsobované deťom a ich záujmom. Pracuje sa s rôznym materiálom (neumeleckým, úžitkovým, prírodným). Na krúžku Ateliérik si deti precvičujú schopnosti a zručnosti ktoré nadobudli v MŠ a ZŠ a učia sa vnímať estetické cítenie, pracujú s fantáziou. Krúžok je vhodný pre deti od 6 rokov.