Zamazané pršteky

Utorok 16:30 – Bc. Dominika Vaninová
(dominika.vaninova@cvcpohoda.sk)

Krúžok zamazané pršteky je zameraný na tvorenie a kreativitu. Deti na krúžku môžu spoznať nové výtvarné postupy, pracovať s rôznym materiálom (úžitkovým, neumeleckým, prírodným). Krúžok je vedený tvorivou formou, deti využívajú vlastné výrazové prostriedky. Snažíme sa, aby každé dielo malo svoj vlastný príbeh a bolo autorsky jedinečné. Krúžok je vhodný pre deti od 6 rokov. Zamazané pršteky sa uskutočňujú raz týždenne v našom ateliériku v priestoroch CVČ Havranské.